Historian om SAAB Musikkår

Musikkåren 1940

Saab Musikkår är en amatörorkester, som bildades vid Svenska Aeroplan Aktiebolaget (SAAB) 1940 av Wilhelm Ahlström och Harry Porthén.

Under de första tio åren "förbrukade" Musikkåren sju olika dirigenter, men under Emil Johanssons dirigentskap 1950 -1972 utvecklades Musikkåren både kvalitativt och kvantitativt. 1955 gjorde man 65 olika framträdanden!

1972 övertog Ingemar Wåhlin taktpinnen efter Emil och behöll den till sin bortgång 2004. Tack vare Ingemars mycket målmedvetna arbete höjdes Musikkårens kvalitet ytterligare. Utöver dirigerandet bidrog Ingemar också till Musikkårens varierade och njutbara repertoar med många högklassiga arrangemang.

Ingemar efterträddes 2004 av vår nuvarande dirigent, Arvid Johansson, som fortsätter den positiva utveckling som Musikkåren haft under många år.

Många minnesvärda konserter och andra framträdanden har hållits under årens lopp. Inte minst de jubileumskonserter som hållits vart femte år samt konserter med gästartister såsom Sonja Stjernquist, Weine Renliden, Loa Falkman, Jan Malmsjö, Lena Eriksson, P-O Ukkonen m.fl.

Flera oförglömliga utlandsresor har gjorts, bl.a. till musikkongressen i Luxemburg 1985, till musikfestivalen i Genève 1988 (ca 150 000 åhörare!), och flera Tysklandsresor under senare år.

Musikkåren har nu ca 35 medlemmar i åldrarna 20 - 75 år. Tidigare var orkestern uteslutande till för anställda på SAAB, men numera rekryteras även nya musikanter utanför företaget. Musikkåren är en fristående förening som anlitas av SAAB vid större evenemang som bolagsstämmor, personaldagar m.m. och av andra arrangörer för underhållning i offentliga och privata sammanhang. Då och då ordnar Musikkåren också konserter i egen regi.

Saab Musikkår har gjort två LP-skivor - 1964 och 1987. Nu är det dags igen - en ny CD med i huvudsak musikstycken arrangerade av Ingemar Wåhlin. Hoppas ni är lika nöjda med den som vi är! Lyssna själva!

Website Design by Free CSS Templates.